Çend Aur Li Roma Li Serdemên Wê Yên Dîroka Kevinar

Çend Aur Li Roma Li Serdemên Wê Yên Dîroka Kevinar
Nivîser: Dr. Zahîda Muhemed Mizûrî