Çend Pêzanîn Li Dor Saxlemîya Derûnî

Çend Pêzanîn Li Dor Saxlemîya Derûnî

Nivîser: Dr. Nacî Nurî Mustafa

PDF