Rêgirî Li Jîngeheka Gendel

Rêgirî Li Jîngeheka Gendel

Nivîser:

Deblîo. Patî Ofoso

Rac Supiramanîn

PDF