Zimanhezîya min ji doda destpêkir

Zimanhezîya min ji doda destpêkir

Nivîser: Konê Reş

PDF