Helbijartinên Nîsanê Pêngavek Beref Gihorînê

Helbijartinên Nîsanê Pêngavek Beref Gihorînê

Nivîser: Dr. Nemtulla Hamd Nihêlî

PDF