Kî Dê Ser Kevît, Erdogan Yan Golen?

Kî Dê Ser Kevît, Erdogan Yan Golen?

Nivîser: Nasrê Menberî

PDF