Ji Encamên Pê ș veçûnên (Sîyasî, Abûrî, Civakî)

Ji Encamên Pêșveçûnên (Sîyasî, Abûrî, Civakî)
Nivîser : Cemal Çelkî