Kurd û Girîk.. Hevbendîyên hevsûbûnê û ayînî

Kurd û Girîk.. Hevbendîyên hevsûbûnê û ayînî
Nivîser : Selewat Gulîyamuv

PDF